Hem

Om oss

Nyheter

Styrelse

Kontakt

Galleri

Länkar

 

 

 

 

 

                                         

                                                                              Om oss

Välkommen till Eslövs flyg och hemvärnsmuseum som är ett kombinerat flyg- och hemvärnsmuseum. Museet visar hemvärnshistoria från tiden 1940-2000 från mellanskånes olika hemvärnsdistrikt och flygfältets historia från 1934-2015.  

Museet invigdes den 10 maj 2014 av fd. flottiljchefen Sven Sjöling F5, Ljungbyhed. Museet är inrymt i en barack som användes av Flygvapnet under tiden 1939-1946 på Flygreservskolan som var förlagd på Eslövs Flygfält under dessa år.  

Baracken ägs idag av Eslövs Kommun som låter Eslövs flyg och Hemvärnsmuseum använda denna lokal till museum och som har iordningsställts genom Kommunens försorg och ideella krafter. Museet innehåller en museidel, entré med referenslitteratur, försäljning av flygfilmer, handikapptoalett och ett litet pentry.  

Hemvärnsmuseidelen visar i komprimerad form hur en inpasseringsplats, stabsplats, sjukvårdsplats och förplägnad kunde se ut under den aktiva tiden. Vapnen som visas är attrapper. Granatgeväret är gjort av ett avloppsrör. Kulsprutepistolen är gjord av dammsugarerör och vattenledningsrör, och mausergevärets pipa är gjord av trä. Dockorna med olika uniformer skall visa hur dessa har sett ut genom åren.

                                                                           

Prissamlingarna som visas är från de nerlagda hemvärnsområdena Marieholm, Bosarp, Röstånga-Stockamöllan, Eslöv, Skarhult, Snogeröd, Höör samt Eslövs Kretsstab. Detta är kompletterat med tidningsurklipp, minnessaker, texter och foton.

                                                                           

Det finns en speciell utställning från det danska hemvärnet med vilket Eslövs hemvärnskrets haft kultur och tävlingsutbyte med sedan 1949 till 2002.

Det finns också en liten avdelning om Hemvärnets musikkår.

                                                                          

Eslövs flygfälts historik

Den 15 oktober 1934 startade arbetet med att anlägga Eslövs Flygfält. Det var ett sk. nödhjälpsarbete för arbetslösa i Eslöv, Lund och Malmö. Den 9 maj 1939 skedde den första lagliga landningen av Albin Ahrenberg som kom med det officiella tillståndsbeviset för landning på Eslövs Flygfält.

Grundläggande militär flygutbildning bedrevs vid särskilt organiserad flygreservskola på Eslövs Flygfält under åren 1939-1946. Elever som utbildades på flygreservskolan erhöll inte vingar av guld utan i silver. Det sk.”silvervingarna”

                                                                            

Många flygande aktörer har varit verksamma på Eslövs Flygfält genom åren såsom Eslövs Flygklubb, Engströms Växtskydd AB, Landskrona Flygklubb, Sterner Aero, Fallskärmsklubben Syd och Stonab Aviation för att nämna några.